யா/ எழுவைதீவு முருகவேள் வித்தியாலய இல்ல மெய்வல்லுனர்

யா/ எழுவைதீவு முருகவேள் வித்தியாலய இல்ல விளையாட்டு போட்டியில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்தபோது…