யா/ அரியாலை ஸ்ரீ பார்வதி வித்தியாலய விளையாட்டு போட்டியில்

யா/ அரியாலை ஸ்ரீ பார்வதி வித்தியாலய இல்ல மெய்வல்லுனர் விளையாட்டு போட்டியில் கௌரவ விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்தபோது.