நூல் வெளியீட்டு விழாவில் முதற் பிரதி பெற்ற போது.

உயர்திரு பரமசாமி பஞ்சாட்சரம் அவர்களின் ”புனித கைலாச யாத்திரையும் எனது அனுபவங்களும்” நூல் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு முதற் பிரதி பெற்ற போது…