யாழ் ஆனைக்கோட்டை அ.மி.த.க பாடசாலை பரிசளிப்பு விழா

யாழ் ஆனைக்கோட்டை அ.மி.த.க பாடசாலை பரிசளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்தபோது…