கோண்டாவில் இந்துக் கல்லூரியின் விளையாட்டு போட்டியில்…..

  யா கோண்டாவில் இந்துக் கல்லூரியின் இல்ல மெய்வல்லுனர் விளையாட்டு போட்டியில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்தபோது…